เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

กิจกรรมการให้ความกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 26 ครั้ง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพงศ์ เจาะเส็น ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการให้ความกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงสรวย โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบล เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส โดยมีการนำประเด็นปัญหาคดีทางปกครองมาเป็นอุทธาหรณ์ข้อเตือนใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน