เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงาน

ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ZUT for BCG)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
  (ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  (ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงาน
  (ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ
  (ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน