เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
“ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุขในชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนามีความยั่งยืน”
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา
          1.1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
          1.2 การพัฒนาเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ
          1.3 การลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ
          1.4 การส่งเสริมตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน พัฒนากองทุน
          1.5 ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
          2.1 พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน
          2.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรการบริการและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
          2.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
          3.1 การสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การควบคุมและการป้องกันโรคติดต่อ
          3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก ประชาชน ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน
          3.4 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
          3.5 การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
          3.6 สนับสนุนส่งเสริมงานป้องกันภัยให้มีประสิทธิภาพ
          3.7 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
          3.8 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          4.1 พัฒนาเส้นทาง การคมนาคม
          4.2 ด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง
          4.3 พัฒนาระบบไฟฟ้า สาธารณะ แสงสว่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
          5.1 พัฒนาแหล่งน้ำบริโภคและน้ำสะอาดในชุมชน
          5.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          6.1 การสร้างจิตสำนึก และตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          6.2 การส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม
          6.3 การบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          6.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          6.5 สนับสนุนกิจกรรมโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
          7.1 การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
          7.2 การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกิจการของเทศบาล
          7.3 การพัฒนาบุคลากร
          7.4 การปรับปรุงพัฒนาสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
          7.5 การให้การบริการประชาชน

 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
facebook : Wiangsuai Maesuai
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์