เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 

ผู้บริหาร


นายสมพงศ์ เจาะเส็น
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

นายอนันต์ ใจเที่ยง
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

ว่าที่ ร.ต.ดุสิต มั่นขัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

นายสมิทธ์ ปุตตะลอ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

นายธนเดช กันทะใจ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

นายธีรนันท์ กันทะชัย
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย

นายทวีจักร์ สิงเหาะ
รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน