เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 

ผู้บริหาร


นายสมพงศ์ เจาะเส็น
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย โทร.089-8524580

นายอนันต์ ใจเที่ยง
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย โทร.082-5660048

ว่าที่ ร.ต.ดุสิต มั่นขัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย โทร.086-9116304

นายธนเดช กันทะใจ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย โทร.099-3772037

นายสมิทธ์ ปุตตะลอ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย โทร.091-8513497

นายธีรนันท์ กันทะชัย
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย โทร.081-8816808

นายยุทธจักร สมสมัย
รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย โทร 087-3556532
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
facebook : Wiangsuai Maesuai
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน