เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 

กองช่าง


นายจักรกฤษณ์ เรือนโนวา
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.090-3188182

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

-ว่าง-
วิศวกรโยธา ปก./ชก.

นางสาวยุวธิดา ขะจ๋อม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.

นายธีรวัฒน์ ปินตา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเจษฎา ก้อนใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนวพล มงคล
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
facebook : Wiangsuai Maesuai
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน