เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 

สมาชิกสภาเทศบาล


นายโสพิณ ศรีพรรณ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวีงสรวย

นายกนกพล เสรี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวีงสรวย

นางณัฐณิชา รินต๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

นายมงคล ยิ่งเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

นายสุริยนต์ นายยอย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

นางสาวรัตนา คำทร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

นางสาวศิริพรรณ คิดดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

นายสมบรูณ์ ราชสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

นางดารุณี สว่าง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

นายสวาท คำจีนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

นายประจวบ มีบุญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย

นายสันติ สุอาราม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน